วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555

ตัวอย่างสียางจัดฟัน...4

สีชมพูเข้ม

สีเหลืองอ่อน

สีส้มสีฟ้าอ่อน


สีฟ้าเข้ม

สีเงิน

สีทองไม่มีความคิดเห็น: